Gjenåpning av skolen!

Sist oppdatert 8. mai 2020 19:48

Da er det bestemt at alle elevene skal få komme tilbake til skolen.Det er noe vi på Skudenes Ungdomsskole ser frem til!
10.klasse starter allerede på mandag 11.mai, og i løpet av tirsdagen og onsdagen skal resten av elevene også få komme tilbake.

Vi tar smittevernsreglene på alvor og er sikre på at vi skal kunne klare å ha en smittevernsikker skole!
Elevene er plassert i klassene sine gjennom hele skoledagen og de vil få egne soner til å oppholde seg i friminuttene, samt tildelt inngangsdør de skal bruke.
Fag der elevene er blandet mellom klassene foregår fremdeles på hjemmeskole, og det samme gjelder for faget mat og helse.
10.klasse skal være på skolen hver dag, mens 8. og 9.klasse skal rotere mellom vanlig skole, hjemmeskole og uteskole.

Foresatte skal ha fått en plan via visma for sin ungdom.

Det aller viktigste å huske på er:
* Syke personer skal ikke være på skolen!
* God hygiene!
* Redusert kontakthyppilhet mellom personer!

Skoleskyss
Skoleskyss går som normalt, men vi anbefaler at de som kan unngå å bruke offentlig transport gjør det.