NYE RETNINGSLINJER FOR NÅR MAN SKAL MØTE PÅ SKOLEN ELLER IKKE

Sist oppdatert 15. september 2020 10:02

Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal være hjemme. Dette kan være ett eller flere av følgende symptomer: Hoste, vond hals, feber, nedsatt allmenntilstand og diare.
Barn og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer ikke møte i barnehagen.
Ansatte skal holde seg hjemme til de er friske, eller til de har avlagt negativ test og er i god allmenntilstand (se under). Barn skal holdes hjemme til allmenntilstanden er god.


Elever på ungdomsskole og videregående skole

Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte på skolen. Disse elevene er aktuell for testing. Kontakt Coronatelefonen på tlf 52812360
Dersom man har fått bekreftet negativ test og ellers er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri, selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon) kan du møte på skolen.
Fortsatt usikker?
Ta kontakt med koronatelefonen på tlf. 52 81 23 60 for vurdering av test og videre rådgivning.
Har barnet ditt en kronisk lidelse (for eks astma eller allergi) som gir mer langvarige restsymptomer, eller kroniske luftveissymptomer, kan barnet være på skole/barnehage når allmenntilstanden er god. Ved nyoppståtte luftveissymptomer, må barnet holdes hjemme. Fastlegen som kjenner barnets tilstand kan også gi råd om hvordan man skal forholde seg.
Hvis et barn testes, skal det være hjemme til man har fått svar på testen.
Hvis testen er negativ kan barnet gå på skole og barnehage når de er i god allmenntilstand.

Les mer