ÅPENT BIBLIOTEK HVER MORGEN

Dette året er skolen vår med i et pilotprosjekt for skolebibliotek. I den forbindelse starter hele skolen opp skoledagen med et lesekvarter, da leser alle elevene og lærerne i selvvalgte bøker.

For at elevene skal kunne bytte bøker og ha en bok i lesekvarteret har vi i alle fall frem til jul, åpent bibliotek hver dag før skolen starter fra kl. 08.00 – 08.25.

15 gode grunner til å lese

Klokt sagt om bøker
(hentet fra Svenska Barnboksakademins nettside):

Bøker:
* hjelper oss til å utvikle språket og ordforrådet.
* utvider vår bevissthet og vår verden og gir oss nye ideer og begrep å tenke med
* stimulerer fantasien og trener oss i å skape indre bilder
* gir oss kunnskap om alt mellom himmel og jord
* utvikler vårt følelsesliv og vår evne til empati.
* kan gi kraft og inspirasjon, underholdning og spenning
* kan vekke nye spørsmål og gi oss noe å tenke videre på
* lærer oss etikk, lar oss fundere over rett og galt, godt og vondt
* viser oss at det finnes flere svar på spørsmålene og at det meste kan sees fra flere sider.
* hjelper oss til å forstå oss selv.
* hjelper oss til å forstå andre.
* gir oss selskap når vi er ensomme.
* åpner veien til litteraturen – en uendelig verden som varer livet ut!