SKOLESKYSS

Kollektivtrafikken og skoleskyssen er fremdeles på gult nivå, det betyr;

  • Fordørene i bussen er stengt – reisende må bruke bakdørene
  • Setene nærmest sjåføren er avsperret
  • Alle andre seter kan benyttes, det er bedre at reisende sitter skulder ved skulder, enn at de står ansikt til ansikt.
  • Unngå å reise dersom du er syk
  • Unngå trengsel

For å unngå trengsel og at noen må stå på skolebussen, ber vi om at

9.klasse og 10.klasse tar X210 fra Stava kl. 07.38

8.klasse tar SK4911 fra Stava kl. 07.50

Hjem fra skolen ber vi om at

9. klasse og 10.klasse tar X210 kl. 14.39

8.klasse tar 210 kl. 14.53

Dette er tiltak som vi ønsker å ha både som smittevernstiltak og et trafikksikkerhetstiltak – vi ber om at dette etterfølges!