SKOLESTART

Velkommen til et nytt skoleår!

Vi håper alle har hatt en fin sommerferie og nå er klare til skolestart mandag 16.august klokka 08.25 .

Det er nå grønt nivå på skolene. Det betyr at skolehverdagen gjennomføres tilnærmet normalt, og det er ikke behov for organisering i kohorter. Elevene møter derfor opp i sine vanlige klasserom.

8A rom 7 8B rom 8 8C rom 6

9A rom 1 9B rom 10

10A rom 9 10B rom 4 10C rom 2

Fremdeles gjelder disse smittevernsreglene:

  • Ingen syke skal møte på skolen, selv med milde symptomer
  • unngå håndhilsning og klemming
  • Normalt renhold og god håndhygiene

Se eget innlegg om skoleskyss

Vi gleder oss til å treffe alle elevene igjen!

Mvh Nina Wareberg, rektor