Satsningsområder

Skudenes Ungdomsskole er dette skoleåret med i et samarbeidsprosjekt med Karmøy folkebibliotek og tre andre skoler i kommunen der lesing og leseprosjekter vil bli prioritert. Hver morgen starter alle elevene med lesekvarter . Elevene eksponeres for litteratur og litteraturformidling med mål om å bli gode lesere. Skolen samarbeider også tett med SILK, Skudenes Internasjonale Litteratur og Kulturfestival.

Karmøyskolen har ellers følgende satsingsområder:
– dypere læring med digital støtte. Bruk av digitale verktøy for å fremme elevaktivitet og varierte læringsaktiviteter.
– kommunen er realfagskommune og flere av våre skoler er med i realfagssatsingen.
– tidlig innsats. 
– vurdering for læring. 
– elevenes psykososiale arbeidsmiljø.