Eksamen 2022

Torsdag 12.mai:     Opplysning om trekkfag kl.9.00

Onsdag 18.mai:     Forberedelsesdag ENGELSK

Torsdag 19.mai:     Skriftlig eksamen ENGELSK

Torsdag 19.mai:    Forberedelse NORSK

Fredag 20.mai:   Skriftlig eksamen NORSK HOVEDMÅL

Mandag 23.mai:     Skriftlig eksamen NORSK SIDEMÅL 

Tirsdag 24.mai:     Skriftlig eksamen MATEMATIKK

Fredag 10.juni kl. 08.30:      Trekk muntlig eksamen

Mandag 13.juni:      Obligatorisk forberedelsesdag

Tirsdag 14.juni:      Lokalt gitt muntlig eksamen

Tilgjengelige nettressurser

Nettressurs Nettadresse
Eksamen hos UDIR pgsa.udir.no
Feide idp.feide.no
FN-sambandet/ Globalis fn.no
LEXIN – ordbøker lexin.udir.no
matematikk.org matematikk.org
matemetikk.net matematikk.net
Norsksidene norsksidene.no/web
Nynorsk- og bokmålsordboka ordbok.uib.no
Ordnett www.ordnett.no
Regjeringen regjeringen.no
Showbie showbie.com
Språkrådets ordbøker sprakradet.no
Statistisk sentralbyrå ssb.no
Statped statped.no
Store norske leksikon snl.no
Stortinget stortinget.no
Vox/ Kompetanse Norge kompetansenorge.no
Wikipedia no.wikipedia.org
Campus Inkrement https://campus.inkrement.no/
IntoWords (NB! Ikke online-versjonen) https://www.mv-nordic.com/no/produkter/intowords/