Eksamen 2020

Sist oppdatert 2. mars 2020 10:01

15.mai:     Opplysning om trekkfag kl.9.00

19.mai:     Skriftlig eksamen MATEMATIKK

19.mai:     Forberedelsesdag ENGELSK

20.mai:     Skriftlig eksamen ENGELSK

25.mai:     Forberedelsesdag NORSK sm+hm

26.mai:     Skriftlig eksamen NORSK hm

27.mai:     Skriftlig eksamen NORSK sm

09.juni:      Trekk muntlig eksamen

10.juni:      Obligatorisk forberedelsesdag

11.juni:      Lokalt gitt muntlig eksamen

Tilgjengelige nettressurser

Nettressurs Nettadresse
Eksamen hos UDIR pgsa.udir.no
Feide idp.feide.no
FN-sambandet/ Globalis fn.no
LEXIN – ordbøker lexin.udir.no
matematikk.org matematikk.org
matemetikk.net matematikk.net
Norsksidene norsksidene.no/web
Nynorsk- og bokmålsordboka ordbok.uib.no
Ordnett www.ordnett.no
Regjeringen regjeringen.no
Showbie showbie.com
Språkrådets ordbøker sprakradet.no
Statistisk sentralbyrå ssb.no
Statped statped.no
Store norske leksikon snl.no
Stortinget stortinget.no
Vox/ Kompetanse Norge kompetansenorge.no
Wikipedia no.wikipedia.org
Campus Inkrement https://campus.inkrement.no/
IntoWords (NB! Ikke online-versjonen) https://www.mv-nordic.com/no/produkter/intowords/