Råd og utvalg

FAU – Foreldrerådets arbeidsutvalg


FAU skal bidra til at foreldre har en reell medvirkning i skolens
virksomhet og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og
godt. For at FAU skal få dette til på en tilfredsstillende måte er det
viktig at foreldre som har noe på hjertet tar kontakt med oss i FAU og
gir innspill på saker som ønkes tatt opp. Videre er det viktig at FAU og
skole tar ansvar for å få til et godt samarbeide til beste for elevenes
miljø.
Hva gjør FAU?
FAU samarbeider med elevråd, skolens ledelse og ansatte, foreldre
ved skolen og foreldrekontaktene. FAU tar på eget initiativ og etter
inspill fra elever og foreldre opp saker med skolen hvor vi mener at det
bør en endring eller forbedringer til.

VEDTEKTER FAU SKUDENES UNGDOMSSKOLE 1

8a     Astrid Ferkingstad Sundfør     

astrid_ferkingstad@hotmail.com

 
8b Tom Ove Nes tomovenes@hotmail.com  
8c Ann Elin Karlsen ann.elin.karlsen@haugnett.no  
9a Lill Foss  lillfoss@hotmail.com Nestleder
9b Christine Reitan   c-reitan@haugnett.no Kasserer
10a Sven Erik Eiksjø sven.erik.eiksjo@gmail.com Leder
10b Marit Tobiassen Nornes tobiassen_marit@hotmail.com Sekretær
10c Loyd Arve Nornes nornes@online.no  

MØTERFERAT FRA FAU 

Møtereferat september 2020 Referat FAU 239
Møtereferat  november 2020 FAU 10:11 20