Skolerute

Skolerute 2022/ 23

Det kan bli endringer i skoleruta lokalt.

Skudenes ungdomsskole har planleggingsdager og elevfri både 23.1 og 24.1.